چرا زنان موضوع استقلال مالی را جدی نمی گیرند؟

پای صحبت خیلی از زن ها که بنشینی اکثرشان دوست دارند از نظر مالی مستقل باشند. درآمد خوبی داشته  و زنان ثروتمندی باشند. اما اگر بگویی حاضری برای یادگیری مهارتی که بشود با آن پول …

خواندن ادامه